I s handicapem lze žít plnohodnotný život a docílit velkých věcí...

V kategoriích níže naleznete články naší redakce.

Buďte i Vy aktivní a založte si svůj blog.

Najděte si lepší práci!.

Přečtěte si články bloggerů.

Příjemnou zábavu!

Žiju s handicapem
v České televizi

Žiju s handicapem v České televizi

Podívejte se na video
o dětském domově Korkyně

Obrazek s videem

Video o dětském domově Orlíček
Přední Chlum

Obrazek s videem

Organizace, které se věnují určitému onemocnění

Kromě organizací, které za své členy přijímají lidi, s různým hendikepem jsou organizace, které sdružují lidi pouze se stejným či podobným postižením. Několik takových organizací vám představíme.

Paraple centrum - pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy přizpůsobit se nové životní situaci, zlepšit fyzický a psychický stav, dosáhnout co největší míry soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se do svého přirozeného prostředí a získat předpoklady ke společenskému a pracovnímu uplatnění. Činnost Paraplete je velice rozmanitá a pro členy nepostradatelná. Informační a poradenské služby využívají téměř všichni členové, zvláště ti noví, kterým úraz s poškozením míchy a následným ochrnutím změní vždy život. Intenzivní rehabilitační program je poskytován nejen nově příchozím členům, ale dle možnosti je poskytován i lidem s delší dobou úrazu. Kurzy práce na PC jsou spojeny s pomocí získávání zaměstnání, neboť úraz lidem často nedovoluje pokračovat v původním zaměstnání. Oddychovější činnosti jako sportovní programy či kulturní akce jsou členy Paraplete velice vítány. Centrum Paraple působí od r. 1994 a založil ho Zdeněk Svěrák, který je nepostradatelným pomocníkem do současné doby. http://www.paraple.cz/

Polio asociace - je dobrovolná zájmová organizace. Jejím cílem je prosazování zájmů skupiny osob postižených následky poliomyelitidy (dětské obrny). Organizuje sociálně rehabilitační společenské, kulturní, sportovní akce. Je jen dobře, že členů v této Polio asociaci nepřibývá. Dětská obrna se dnes již u nás nevyskytuje. http://www.polio.cz/

SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně. Sdružení je neziskovou humanitární organizací, která sdružuje postižené dětskou mozkovou obrnou (DMO), příslušníky jejich rodin, odborníky specializované v některé z oblastí DMO. Poskytuje sociálně aktivizační služby např. kurzy tvůrčího psaní, fotokroužek. Dále poradenství nejen v sociální oblasti, ale i zdravotnictví a psychologie. http://dmoinfo.cz/

AMD - Asociace muskulárních dystrofiků v ČR. Asociace muskulárních dystrofiků v ČR sdružuje postižené muskulární dystrofií (tzv. myopatií) a dalšími nervosvalovými chorobami. Tito lidé patří k nejtíže postiženým. Mnozí jsou odkázáni na používání vozíku a na pomoc jiných osob se všemi negativními důsledky, které z této skutečnosti vyplývají. Pořádá rehabilitačně výchovné kurzy, ozdravné pobyty, semináře, šachové turnaje. Spolupracuje se zdravotnickými institucemi a se zahraničními asociacemi obdobného charakteru. Poskytuje sociálně právní a jinou pomoc svým členům. Vydává členský časopis Zpravodaj AMD, ve kterém své členy pravidelně informuje o dění nejen v organizaci. http://www.amd-mda.cz/

Pro zrakově postiženéslabozraké je to např. SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR. Organizace vznikla r. 1996. Mottem členů organizace je: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná. Jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednaní sami za sebe. Zásady našeho počínání jsou: svépomoc, partnerství, solidarita, úcta k lidské důstojnosti, svobodná volba, zdravý rozum. http://www.sons.cz/

Organizace neslyšících ASNEP - poskytuje služby osobám se sluchovým postižením po celé ČR, napomáhá k jejich seberealizaci a vyrovnávání příležitostí ve slyšící společnosti. Hlavními projekty jsou tlumočnické služby pro neslyšící, zajištění služeb a koordinace akcí organizací sluchově postižených a vydávání měsíčníku sluchově postižených GONG. http://www.asnep.cz/

Datum: 4. 9. 2012 | Zobrazeno (143x) | Autor: RedakcePodporujeme také

Dětský domov Korkyně

Pokud chcete děti z dětského domova podpořit finančně, podívejte se zde.

Tomáš Mošnička - šéfredaktor (ret)

Tomáš Mošnička - šéfredaktorvzpěrač - mistr světa ve vzpírání tělesně postižených, handbikerový závodník
www.tomasmosnicka.cz
mosnicka@zijushandicapem.cz

 

Vítek

Vítek - nadějný spisovatelmladý nadějný spisovatel
Aspergerův syndrom, IQ 133
Blog Vítka

Aktuální rozhovor:

Paralympionik a fotograf Jan Povýšil

Další osobností, kterou vám chceme představit je vozíčkář, dlouholetý reprezentant v plavání a jeden z našich medailově nejúspěšnějších paralympioniků Honza Povýšil...

více »
Tichý svět blízkých sousedů

dovolujeme si Vás s touto cestou pozvat na konferenci pod patronátem Ministerstva zahraničních věcí Tichý svět blízkých sousedů. Pod programem Česko-polského fóra letos poprvé podpořilo MZV ČR začleňování skupin v rámci globální problematiky v oblasti neslyšících. Na konferenci budeme diskutovat o sociální oblasti, vzdělávání jak v ČR, tak v Polsku, především se zástupci různých institucí, fakult, asociací a resortů.

Vstupte »

Nejaktivnější blogeři

Děkujeme generálnímu partnerovi společnosti D.I.SEVEN FACILITY za vřelou podporu!

D.I.SEVEN FACILITY s.r.o.

D.I.SEVEN FACILITY
Facility management,
Property management,
Energy management
Náhradní plnění

D.I.SEVEN, a.s.

D.I.SEVEN 
Bezpečnostní služby, PCO, zabezpečení akcí, úklidové ,recepční služby a náhradní plnění.
Domov Fauny Domov Fauny
Útulek nejen
pro psy a zraněná zvířata

Překlepy: Lidé náš web hledají také těmito výrazy: hendikep, hendicap, handikep, ...

Důležité odkazy:

Podmínky pro užívání blogu | Mapa stránek | Kontakt

Copyright 2017 | Internetový marketing : Optimalizace pro vyhledávače : Created by VIDIA-DESIGN s.r.o.