I s handicapem lze žít plnohodnotný život a docílit velkých věcí...

V kategoriích níže naleznete články naší redakce.

Buďte i Vy aktivní a založte si svůj blog.

Najděte si lepší práci!.

Přečtěte si nejnovější článek

Přečtěte si články bloggerů.

Příjemnou zábavu!

Žiju s handicapem
v České televizi

Žiju s handicapem v České televizi

Podívejte se na video
o dětském domově Korkyně

Obrazek s videem

Video o dětském domově Orlíček
Přední Chlum

Obrazek s videem

Organizace, které se věnují určitému onemocnění

Kromě organizací, které za své členy přijímají lidi, s různým hendikepem jsou organizace, které sdružují lidi pouze se stejným či podobným postižením. Několik takových organizací vám představíme.

Paraple centrum - pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy přizpůsobit se nové životní situaci, zlepšit fyzický a psychický stav, dosáhnout co největší míry soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se do svého přirozeného prostředí a získat předpoklady ke společenskému a pracovnímu uplatnění. Činnost Paraplete je velice rozmanitá a pro členy nepostradatelná. Informační a poradenské služby využívají téměř všichni členové, zvláště ti noví, kterým úraz s poškozením míchy a následným ochrnutím změní vždy život. Intenzivní rehabilitační program je poskytován nejen nově příchozím členům, ale dle možnosti je poskytován i lidem s delší dobou úrazu. Kurzy práce na PC jsou spojeny s pomocí získávání zaměstnání, neboť úraz lidem často nedovoluje pokračovat v původním zaměstnání. Oddychovější činnosti jako sportovní programy či kulturní akce jsou členy Paraplete velice vítány. Centrum Paraple působí od r. 1994 a založil ho Zdeněk Svěrák, který je nepostradatelným pomocníkem do současné doby. http://www.paraple.cz/

Polio asociace - je dobrovolná zájmová organizace. Jejím cílem je prosazování zájmů skupiny osob postižených následky poliomyelitidy (dětské obrny). Organizuje sociálně rehabilitační společenské, kulturní, sportovní akce. Je jen dobře, že členů v této Polio asociaci nepřibývá. Dětská obrna se dnes již u nás nevyskytuje. http://www.polio.cz/

SDMO - Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně. Sdružení je neziskovou humanitární organizací, která sdružuje postižené dětskou mozkovou obrnou (DMO), příslušníky jejich rodin, odborníky specializované v některé z oblastí DMO. Poskytuje sociálně aktivizační služby např. kurzy tvůrčího psaní, fotokroužek. Dále poradenství nejen v sociální oblasti, ale i zdravotnictví a psychologie. http://dmoinfo.cz/

AMD - Asociace muskulárních dystrofiků v ČR. Asociace muskulárních dystrofiků v ČR sdružuje postižené muskulární dystrofií (tzv. myopatií) a dalšími nervosvalovými chorobami. Tito lidé patří k nejtíže postiženým. Mnozí jsou odkázáni na používání vozíku a na pomoc jiných osob se všemi negativními důsledky, které z této skutečnosti vyplývají. Pořádá rehabilitačně výchovné kurzy, ozdravné pobyty, semináře, šachové turnaje. Spolupracuje se zdravotnickými institucemi a se zahraničními asociacemi obdobného charakteru. Poskytuje sociálně právní a jinou pomoc svým členům. Vydává členský časopis Zpravodaj AMD, ve kterém své členy pravidelně informuje o dění nejen v organizaci. http://www.amd-mda.cz/

Pro zrakově postiženéslabozraké je to např. SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR. Organizace vznikla r. 1996. Mottem členů organizace je: Nejsme organizace, která za nevidomé rozhoduje a jedná. Jsme nevidomí občané, kteří rozhodují a jednaní sami za sebe. Zásady našeho počínání jsou: svépomoc, partnerství, solidarita, úcta k lidské důstojnosti, svobodná volba, zdravý rozum. http://www.sons.cz/

Organizace neslyšících ASNEP - poskytuje služby osobám se sluchovým postižením po celé ČR, napomáhá k jejich seberealizaci a vyrovnávání příležitostí ve slyšící společnosti. Hlavními projekty jsou tlumočnické služby pro neslyšící, zajištění služeb a koordinace akcí organizací sluchově postižených a vydávání měsíčníku sluchově postižených GONG. http://www.asnep.cz/

Datum: 4. 9. 2012 | Zobrazeno (251x) | Autor: RedakcePodporujeme také

Dětský domov Korkyně

Pokud chcete děti z dětského domova podpořit finančně, podívejte se zde.

Tomáš Mošnička - šéfredaktor (ret)

Tomáš Mošnička - šéfredaktorvzpěrač - mistr světa ve vzpírání tělesně postižených, handbikerový závodník
www.tomasmosnicka.cz
mosnicka@zijushandicapem.cz

Aktuální rozhovor:

Roman Lupoměský se celoživotně angažuje v oblasti sluchově postižených

S organizací Neslyšící s nadějí redakčně spolupracujeme již několik let. Její ředitel pan Roman Lupoměský je náš stálý dopisovatel. Pana Lupoměského jsme zařadili mezi naše osobnosti a požádali o rozhovor....

více »
Slovácký Okruh 2024

Slovácký Okruh 2024 - pro paracyklisty (handbike a tricykly) a zdravé cyklisty...

Vstupte »

Nejaktivnější blogeři

Děkujeme generálnímu partnerovi skupině D.I.SEVEN za vřelou podporu!

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN FACILITY
Facility management a podpůrné činnosti. Poskytujeme Náhradní plnění.

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN 
Bezpečnostní služby, PCO, zabezpečení akcí, úklidové ,recepční služby a náhradní plnění.

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN SERVICE
Bezpečnostní služby jako fyzická ostraha nebo vzdálený monitoring. Poskytujeme náhradní plnění.

Překlepy: Lidé náš web hledají také těmito výrazy: hendikep, hendicap, handikep, ...

Důležité odkazy:

Podmínky pro užívání blogu | Mapa stránek | Kontakt

Copyright 2024 | Internetový marketing : Optimalizace pro vyhledávače : Created by VIDIA-DESIGN s.r.o.