I s handicapem lze žít plnohodnotný život a docílit velkých věcí...

V kategoriích níže naleznete články naší redakce.

Buďte i Vy aktivní a založte si svůj blog.

Najděte si lepší práci!.

Přečtěte si nejnovější článek

Přečtěte si články bloggerů.

Příjemnou zábavu!

Žiju s handicapem
v České televizi

Žiju s handicapem v České televizi

Podívejte se na video
o dětském domově Korkyně

Obrazek s videem

Video o dětském domově Orlíček
Přední Chlum

Obrazek s videem

Příspěvek na mobilitu a zvláštní pomůcky

V tomto článku vás seznámíme se dvěma dávkami, které zdravotně postižený občan může žádat. Nárok na tyto dávky má osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu. Dále občan členského státu EU, pokud je na území ČR hlášen déle jak 3 měsíce a cizinec, který má povolení k pobytu dlouhodobě pobývajícího rezidenta Evropského společenství.

Příspěvek na mobilitu

Nárok na tento příspěvek na mobilitu má již dítě od jednoho roku, které je opakovaně dopravováno do zdravotnického zařízení, školky, školy apod. Dospělá osoba se dopravuje např. do zaměstnání, domova se zvláštním režimem atd. Osoba nesmí být trvale umístěna v sociálním či jiném zařízení. Splnění podmínek pro pobírání příspěvku na mobilitu prokazuje žadatel čestným prohlášením.

Posuzování zdravotního stavu

Zdravotní stav žadatele se zkoumá dle zákona o sociálních službách. Jestliže žadatel již byl posuzován, vychází krajská pobočka Úřadu práce z tohoto posudku. Částka na mobilitu činí 400,-Kč/měsíc

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Mnoho podmínek má příspěvek na zvláštní pomůcku. Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení. Dále je to těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, a stav nevylučuje přiznání příspěvku. Za dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav se podle zákona považuje stav, který podle poznatků lékařské vědy trvá nebo má trvat déle než jeden rok.

K čemu má sloužit zvláštní pomůcka

Zvláštní pomůcka umožňuje sebeobsluhu, nebo ji potřebuje osoba k realizaci pracovního uplatnění, k přípravě na budoucí povolání, k získávání informací, vzdělávání anebo ke styku s okolím. Přihlíží se i k dalším pomůckám, zdravotnickým prostředkům, úpravám a předmětům, které osoba využívá. Je-li příspěvek poskytnut na koupi motorového vozidla, je nutné, aby osoba byla schopna vozidlo řídit, nebo jím být přepravována. Čestným prohlášením stvrzuje tuto schopnost.

Kdy nelze poskytnout příspěvek na zvláštní pomůcku

Příspěvek se neposkytuje, jestliže zvláštní pomůcka je zdravotnickým prostředkem, který je plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění, anebo je osobě pojišťovnou zapůjčena. Také nelze příspěvek na zvláštní pomůcku poskytnout, není-li dostatečná zdravotní indikace.

Stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku

Je také dán příjmem žadatele, společně posuzovaných osob. Např., je-li cena pomůcky nižší než 24.000,-Kč, příspěvek se poskytne v případě, že příjem posuzovaných osob je nižší než osminásobek životního minima podle zákona o životním a existenčním minimu.

Je-li cena pomůcky vyšší než 24.000,-Kč stanoví se příspěvek tak, aby spoluúčast osoby činila 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky, nejméně však 1.000,-Kč.

Povinnost vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku

Vybíráme několik povinností, kdy vrátit příspěvek na zvláštní pomůcku – do pěti let od nabytí příspěvku:

  • Není-li vyčerpán příspěvek na pomůcku do tří měsíců od přiznání
  • Změna zdravotního stavu k lepšímu
  • Příspěvek byl použit v rozporu s rozhodnutím o jeho přiznání
  • Údaje v žádosti o příspěvek byly nesprávné
  • Po uplynutí 60 měsíců od nabytí pomůcky
  • Po uplynutí 120 měsíců od nabytí příspěvku na motorové vozidlo
  • Před uplynutím 60 měsíců, je-li příspěvek určen na pořízení vodícího psa a pes zemřel či z důvodu nemoci ztratil schopnost vodícího psa

Příspěvek na zvláštní pomůcku se vracet nemusí

  • Po uplynutí 60 měsíců od nabytí pomůcky
  • Po uplynutí 120 měsíců od nabytí příspěvku na motorové vozidlo
  • Před uplynutím 60 měsíců, je-li příspěvek určen na pořízení vodícího psa a pes zemřel či z důvodu nemoci ztratil schopnost vodícího psa

 

Aktualizace: 8.11.2012                                                                                                              

  Autor: rep

 

Datum: 9. 11. 2012 | Zobrazeno (761x) | Autor: RedakcePodporujeme také

Dětský domov Korkyně

Pokud chcete děti z dětského domova podpořit finančně, podívejte se zde.

Tomáš Mošnička - šéfredaktor (ret)

Tomáš Mošnička - šéfredaktorvzpěrač - mistr světa ve vzpírání tělesně postižených, handbikerový závodník
www.tomasmosnicka.cz
mosnicka@zijushandicapem.cz

Aktuální rozhovor:

Audiokniha - Ivo Koblasa

Rádi sdílíme z webu mujrozhlas.cz desáté pokračování unikátní série Příběhy sportovců, které je věnováno handicapovanému cyklistovi Ivo Koblasovi. Rodák z Brna je medailista z velkých paralympijských šampionátů. Těžká epilepsie v dětství, náročná operace mozku, nic z toho ho nezastavilo v cestě za ...

více »
Multidisciplinární podpora rodin dětí s hendikepem

Máte dítě, které je handicapované a hledáte další možnosti? Potřebujete zkontrolovat, zda jste využily všech možností sociálních dávek? Hledáte nové způsoby péče o své dítě? POMŮŽEME VÁM NAJÍT SPRÁVNOU CESTU...

Vstupte »

Nejaktivnější blogeři

Děkujeme generálnímu partnerovi skupině D.I.SEVEN za vřelou podporu!

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN FACILITY
Facility management a podpůrné činnosti. Poskytujeme Náhradní plnění.

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN 
Bezpečnostní služby, PCO, zabezpečení akcí, úklidové ,recepční služby a náhradní plnění.

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN SERVICE
Bezpečnostní služby jako fyzická ostraha nebo vzdálený monitoring. Poskytujeme náhradní plnění.

Překlepy: Lidé náš web hledají také těmito výrazy: hendikep, hendicap, handikep, ...

Důležité odkazy:

Podmínky pro užívání blogu | Mapa stránek | Kontakt

Copyright 2024 | Internetový marketing : Optimalizace pro vyhledávače : Created by VIDIA-DESIGN s.r.o.