I s handicapem lze žít plnohodnotný život a docílit velkých věcí...

V kategoriích níže naleznete články naší redakce.

Buďte i Vy aktivní a založte si svůj blog.

Najděte si lepší práci!.

Přečtěte si nejnovější článek

Přečtěte si články bloggerů.

Příjemnou zábavu!

Žiju s handicapem
v České televizi

Žiju s handicapem v České televizi

Podívejte se na video
o dětském domově Korkyně

Obrazek s videem

Video o dětském domově Orlíček
Přední Chlum

Obrazek s videem

Náhradní plnění od 1. 1. 2012

V tomto článku vás seznámíme se zaměstnáváním osob se zdravotním postižením a odebíráním náhradního plnění, pokud nelze osoby se zdravotním postižením zaměstnat.

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, novelizovaný ke dni 1.1.2012, ukládá podnikatelům, kteří mají 25 zdravých zaměstnanců, zaměstnat jednoho zaměstnance se zdravotním handicapem. S větším počtem zdravých pracovníků povinný podíl činí 4 %. Tato povinnost často plněna není. Důvodem může být výrobní program firmy, stavebně nevhodné podmínky prostor firmy. Závažným důvodem může být i neochota podnikatele vytvořit pracovní místo pro zdravotně postiženého pracovníka. Zaměstnávání OZP je stále velkým problémem nejen pro zdravotně postižené, ale i pro podnikatele na které se vztahuje výše uvedený zákon o zaměstnanosti.

Povinnost zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)

 1. Zaměstnáváním osob se zdravotním postižením
 2. Odebíráním výrobků nebo služeb
 3. Odvodem finanční částky do rozpočtu státu
 4. Kombinací bodů 1.-3.

Bodem 1. se rozumí vytvoření pracovního místa pro zdravotně postiženou osobu. Pracovní místa mohou být vytvořena v samotném podniku nebo může být práce poskytována do domácího prostředí postiženého zaměstnance.

Co znamená „Náhradní plnění“ – základní pojmy před novelizací

Nemůže-li zaměstnavatel splnit podmínku zákona o zaměstnanosti zaměstnat zdravotně postiženou osobu, může tuto podmínku splnit tzv. Náhradním plněním.

Výše uvedený bod č. 2. – Odebírání výrobků nebo služeb znamená, že zaměstnavatel odebere zboží nebo služby od podniků, které zaměstnávají 50 % a více osob se zdravotním postižením nebo invalidních důchodců. Výběr zboží záleží na výrobním programu podniku. Jsou však podniky, kde si odběratel může objednat výrobky, které ve svém podnikání uplatní. Např. předměty propagující podnik, upomínkové předměty, předměty k významným výročím podniku apod. Příklady odebírání služeb uvedeme např. služby, které nabízejí Bezpečnostní společnosti. Bezpečnostní společnosti, vybíráme D.I.Seven, a.s., B7U, s.r.o., Sipadan, s.r.o. nebo D.I.Seven Facility zaměstnávají osoby se zdravotním postižením v počtu více jak polovinu svých zdravých zaměstnanců. Nabízené služby jsou např. úklidové, hlídací, administrativní.

Podrobnosti najdete na webových stránkách jednotlivých bezpečnostních společností.

Výše uvedený bod č. 3 – odvodem finanční částky do státního rozpočtu se rozumí podle § 81 odst. 2 písm. c) výše uvedeného zákona, 2,5násobek průměrné měsíční vždy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí uplynulého kalendářního roku.

Výše uvedený bod č. 4 – je kombinace bodů 1. – 3. Znamená to, že neplní-li podnikatel 4 % podíl zaměstnanců se zdravotním handicapem, doplní povinnost zaměstnávání OZP náhradním plněním, nebo odvodem v Kč do státního rozpočtu.

Novelizace zákona zaměstnávání osob se zdravotním postižením platná od 1. 1. 2012

 • Dochází ke sjednocení institutu chráněné pracovní dílny s institutem chráněného pracovního místa, což má zjednodušit administrativu
 • Státní příspěvek je poskytován pouze na ty zaměstnance (OZP), kteří pracují na pozicích vymezených nebo zřízených na základě dohody s Úřadem práce ČR. Příspěvek měsíčně činí 75 % na jednoho zaměstnance s postižením, nejvýše 8000 Kč.
 • Zavádí se spoluúčast zaměstnavatele na vynaložených mzdových nákladech
 • Maximální částka příspěvku na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa se stanovuje na 48000 Kč ročně

Náhradní plnění – změny platné v letech 2012, 2013 a 2014

Změny, které od 1.1.2012 začaly platit a v příštích letech platit budou, u mnohých zaměstnavatelů přidělaly vrásky. Zodpovědně musejí dbát na své náhradní plnění, neboť změna zákona značně znemožňuje „narychlo“ vzniku nového pracovního místa pro osobu zdravotně postiženou. Zaniká pojem „zaměstnanec zdravotně znevýhodněný“, který se mohl do počtu zaměstnanců se zdravotním postižením kdykoli započítávat. Nově určený termín pro hlášení počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením a hlášením způsobu náhradního plnění za chybný počet těchto zaměstnanců je 15. únor.

Omezení ze strany státu

 • Firma, která zaměstnávala např. 10 osob se zdravotním postižením, mohla v minulém roce přes náhradní plnění fakturovat takřka neomezeně. Nově – v součtu všem odběratelům může vyfakturovat 8,540.000 Kč bez DPH, tj. 36násobek průměrné mzdy za každého zdravotně postiženého zaměstnance
 • Zaměstnavatelům s více jak 50 % stát odejmul dotace, omezil možný celkový objem obchodů v rámci NP
 • Změnil výpočet stavu zaměstnanců se zdravotním postižením ze čtvrtletního na celoroční
 • Uschopnil osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ)
 • Zrušil trojnásobný zápočet osob s těžkým zdravotním postižením (TZP)

Připomínka

Firmy, které svůj nedostatek zaměstnanců chtějí řešit náhradním plněním, to je odběrem výrobků či služeb od firem, které zaměstnávají dostatek osob se zdravotním postižením, musejí co nejdříve na počátku roku podat své objednávky u firem poskytujících náhradní plnění. Je to z důvodu, že poskytovatelé náhradního plnění mají omezené, výše uvedené, možnosti. Z uvedených omezení také vyplývá, že firem poskytujících náhradní plnění ubude, takže včasnost žádosti je nutná.

Centrální registr

jedním z kontrolních systémů bude zaveden se zpětnou platností od počátku roku tzv. Centrální registr. Pro úřady práce a finanční úřady bude elektronicky zpracováváno hlášení veškerých dokladů vystavených v režimu náhradního plnění.

Certifikace podniku

Podnik, který bude mít ve své činnosti poskytování výrobků či služeb v režimu náhradního plnění, bude muset mít tzv. certifikaci. Certifikace by byla vztažena pouze na vlastní výrobky či přímé služby zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením.

Ochranná známka - Práce postižených

Ochranná známka „Práce postižených“ se vztahuje pouze na výrobky nebo služby, které zdravotně postižení pracovníci v podnicích, chráněných dílnách vyrábějí či vykonávají. Příkladem jsou bezpečnostní společnosti (strážní, administrativní pracovníci, úklidové služby apod.), chráněné dílny, kde se většinou vyrábějí upomínkové předměty, svíčky, na objednávku drobné předměty.

Eliminace zboží

Eliminace zboží se připravuje od roku 2014. Je to přesný soupis veškerého zboží a služeb, které by mělo být poskytováno žadatelům k řešení náhradního plnění. Do seznamu bude zahrnuto všechno zboží a služby od zdravotně postižených osob s ochrannou známkou Práce postižených.

Aktualizace zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

Čerpáno ze zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, § 81 tht. zákonaPodporujeme také

Dětský domov Korkyně

Pokud chcete děti z dětského domova podpořit finančně, podívejte se zde.

Tomáš Mošnička - šéfredaktor (ret)

Tomáš Mošnička - šéfredaktorvzpěrač - mistr světa ve vzpírání tělesně postižených, handbikerový závodník
www.tomasmosnicka.cz
mosnicka@zijushandicapem.cz

Aktuální rozhovor:

Roman Lupoměský se celoživotně angažuje v oblasti sluchově postižených

S organizací Neslyšící s nadějí redakčně spolupracujeme již několik let. Její ředitel pan Roman Lupoměský je náš stálý dopisovatel. Pana Lupoměského jsme zařadili mezi naše osobnosti a požádali o rozhovor....

více »
Adrenalin pro handicapované na letišti Příbram

Máte handicap a chcete si vyzkoušet tandemový seskok padákem, řízení letadla, let v akrobatickém či bezmotorovém letadle, nebo si užít vyhlídkový let?

Vstupte »

Nejaktivnější blogeři

Děkujeme generálnímu partnerovi skupině D.I.SEVEN za vřelou podporu!

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN FACILITY
Facility management a podpůrné činnosti. Poskytujeme Náhradní plnění.

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN 
Bezpečnostní služby, PCO, zabezpečení akcí, úklidové ,recepční služby a náhradní plnění.

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN SERVICE
Bezpečnostní služby jako fyzická ostraha nebo vzdálený monitoring. Poskytujeme náhradní plnění.

Překlepy: Lidé náš web hledají také těmito výrazy: hendikep, hendicap, handikep, ...

Důležité odkazy:

Podmínky pro užívání blogu | Mapa stránek | Kontakt

Copyright 2024 | Internetový marketing : Optimalizace pro vyhledávače : Created by VIDIA-DESIGN s.r.o.