I s handicapem lze žít plnohodnotný život a docílit velkých věcí...

V kategoriích níže naleznete články naší redakce.

Buďte i Vy aktivní a založte si svůj blog.

Najděte si lepší práci!.

Přečtěte si nejnovější článek

Přečtěte si články bloggerů.

Příjemnou zábavu!

Žiju s handicapem
v České televizi

Žiju s handicapem v České televizi

Podívejte se na video
o dětském domově Korkyně

Obrazek s videem

Video o dětském domově Orlíček
Přední Chlum

Obrazek s videem

Vzdělávací program pro pobytové sociální služby umožní seniorům zemřít tam, kde se cítí doma

Pobytové sociální služby pro seniory jsou v Česku významným poskytovatelem péče, žije v nich více než 60 tisíc osob, pro něž se stávají domovem často na mnoho let. Přesto jejich obyvatelé přibližně ve 40 % případů nakonec umírají ve zdravotnických zařízeních nebo při převozu do nich.[1] Projekt nadačního fondu Abakus realizovaný ve spolupráci s Centrem paliativní péče a organizací Sue Ryder v patnácti zařízeních z celé České republiky je prvním krokem ke změně situace a posunu spolupráce na zdravotně sociálním pomezí. Cílem je umožnit, aby senioři mohli v souladu se svým přáním pobývat až do úplného konce ve známém prostředí, kde se cítí bezpečně, k čemuž je potřeba souhra řady aspektů péče a spolupráce celého týmu.

Paliativní péče, tedy ucelená péče o člověka na konci života, v České republice stále není dostupná všem. V prostředí domovů pro seniory jde často o okrajové téma, ačkoli se s ohledem na stárnutí populace bude stávat stále naléhavějším, už v roce 2020 téměř pětina z celkového počtu zemřelých
u nás spadala do kategorie jejich klientů.[2] Z dat zároveň plyne, že necelých 80 % obyvatel Česka chce zemřít tam, kde to znají a cítí se bezpečně.[3] Celá řada pobytových zařízení dlouhodobě hledá způsoby, jak klientům nabízet pocit domova a individualizovanou péči podle přání jich samotných i jejich rodin právě s důrazem na kvalitu života i v jeho úplném závěru.

Program Rozvoje paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory vznikl na základě této poptávky a zmapování současných i budoucích potřeb oblasti. Ve spolupráci s organizacemi Centrum paliativní péče, které se zaměřuje na sběr dat a tvorbu podkladů pro systémová a legislativní opatření, a Sue Ryder, pomáhající seniorům a jejich blízkým při životních změnách souvisejících se stářím, byl navržen ucelený koncept kombinující finanční zdroje, rozvoj dovedností a přístup ke zkušeným odborníkům. V průběhu dvou let absolvovalo takřka 1 000 zaměstnanců a členů vedení patnácti pečlivě vybraných organizací na čtyři desítky různých typů kurzů, zároveň se jim individuálně věnoval mentor a každá organizace  získala prostředky ve výši až 1,3 miliony korun na náklady související se zavedením paliativní péče včetně nové role koordinátora,” upřesňuje formát grantového programu ředitelka nadačního fondu Abakus Libuše Tomolová.

Právě koordinátor se během dvou let ukázal jako stěžejní pro propojování zdravotních a sociálních aspektů péče a zajištění, aby paliativní filozofii založenou na multidisciplinárním přístupu a spolupráci řady profesí přijali za svou všichni členové organizace. Jedině tak se mohla propsat i do těch nejběžnějších každodenních úkonů, které definují celkové klima v domově. “To, že je tato role pro zavádění, ale i následné poskytování paliativní péče klíčová potvrzuje i fakt, že 13 organizací z 15 tuto pozici zachovává i po skončení programu,” vysvětluje Mgr. Barbora Nejedlá ze Sue Ryder, která koordinuje  celý program a na starost má i jeho evaluaci. “Týmy domovů vnímají koordinátora paliativní péče jako jistotu. Je to to jejich styčný bod od začátku až do konce, první kontakt v případě jakýchkoli pochybností a průsečík všech profesí a činností, které se zde potkávají,” dodává Nejedlá.

Celkovou proměnu prostředí ve všech zapojených domovech ilustruje i fakt, že na začátku programu umíralo přímo v zařízení 55 % klientů. Na konci programu se toto číslo zvýšilo na 82 % klientů dochovaných přímo v organizaci. Míra terminální hospitalizace tedy klesla skoro o 30 %. [4]

Výstupem je kromě kvantitativních ukazatelů také celková změna kultury na úrovní jednotlivých domovů, ale i zvýšení dostupnosti paliativní péče napříč regiony a založení základů sítě zařízení, která jsou díky ucelenému systému vzdělávání schopna nabyté dovednosti předávat dál. Na pilotní ročník programu navíc už navázal druhý běh, kterým následující dva roky projde dalších patnáct zařízení. Kromě vzdělávání, mentoringu a financí mají možnost spojit se s absolventskými domovy.  Zástupci těch se zapojí do vedení různých stáží a konferencí i pro zájemce z širších řad sociálních zařízení a také do finalizování metodiky, která vzniká pod vedením organizací Sue Ryder a Centrum paliativní péče tak, aby se mohla dobrá praxe rozšířit opravdu plošně.  

O programu Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory

Nadační fond Abakus představil program v roce 2020 s cílem postupně budovat síť domovů pro seniory schopnou celistvě pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí, a dál získané know-how předávat. Dosud jím prošlo již 15 organizací a v rámci druhého ročníku bylo vybráno dalších 15, dohromady již ze všech krajů České republiky. Zapojení přináší každé organizaci finanční prostředky ve výši až 1,3 milionu korun v kombinaci s dvouletým propracovaným systémem vzdělávání, který vedou odborní partneři programu Centrum paliativní péčeSue Ryder. Pobytová zařízení mohou díky účasti najmout koordinátora paliativní péče, nechat proškolit zaměstnance i vedení a ve spolupráci s mentory zavádět postupy přímo na míru každé organizace. V rámci aktuálního druhého ročníku programu 2023/24 se již uplatňuje dosud vzniklá dobrá praxe, která bude dále rozvíjena do podoby ucelené metodiky. Více včetně seznamů a rozložení grantistů je
k dispozici na abakus.cz/pilotni-program/.

Nadační fond Abakus

Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu vznikl v roce 2020 a navazuje na desetileté působení Nadačního fondu Avast. Zaměřuje se na podporu témat jako péče o lidi na konci života, pomoc rodinám dětí a nově mladým dospělým se zdravotním znevýhodněním nebo rozvoj systému vzdělávání. Abakus jako akronym odkazuje na klíčové elementy, s nimiž je nadační fond spojen – název společnosti Avast, jména Pavla Baudiše
a Eduarda Kučery a slovo spolu, které reflektuje misi nadačního fondu založenou na spolupráci. Samotný význam slova Abakus, jímž je počitadlo jako jeden z klíčových nástrojů všech dob a první počítač, odráží technické založení obou zakladatelů i myšlenku hledání účelných řešení dostupných všem. Více na www.abakus.cz.

Sue Ryder

Sue Ryder je veřejně prospěšná organizace zaměřená na téma stáří a důstojnosti. Její služby závisí na podpoře dárců. Od roku 1998 poskytuje Sue Ryder pomoc seniorům a jejich blízkým ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti. Sídlí na Praze 4 a své služby poskytuje jak seniorům v blízkém okolí, tak lidem po celém Česku. Sue Ryder usiluje o to, aby v České republice mohl každý důstojně zestárnout. Více na www.sue-ryder.cz.

Centrum paliativní péče

Centrum paliativní péče je první institucí v České republice, která systematicky buduje zázemí pro rozvoj paliativní péče. Provádí vlastní výzkumy, jejichž výsledky jsou podkladem pro systémová a legislativní opatření umožňující zlepšovat péči o umírající pacienty. Informace, které poskytuje profesionálům ze státní, nestátní
i komerční sféry umožňují lepší komunikaci a rozhodování odborné i laické veřejnosti v oblastech spojených
s koncem života. Více na www.paliativnicentrum.cz.[4] Evaluační data programu, 2022

 

nové role koordinátora,” upřesňuje formát grantového programu ředitelka nadačního fondu Abakus Libuše Tomolová.

Právě koordinátor se během dvou let ukázal jako stěžejní pro propojování zdravotních a sociálních aspektů péče a zajištění, aby paliativní filozofii založenou na multidisciplinárním přístupu a spolupráci řady profesí přijali za svou všichni členové organizace. Jedině tak se mohla propsat i do těch nejběžnějších každodenních úkonů, které definují celkové klima v domově. “To, že je tato role pro zavádění, ale i následné poskytování paliativní péče klíčová potvrzuje i fakt, že 13 organizací z 15 tuto pozici zachovává i po skončení programu,” vysvětluje Mgr. Barbora Nejedlá ze Sue Ryder, která koordinuje  celý program a na starost má i jeho evaluaci. “Týmy domovů vnímají koordinátora paliativní péče jako jistotu. Je to to jejich styčný bod od začátku až do konce, první kontakt v případě jakýchkoli pochybností a průsečík všech profesí a činností, které se zde potkávají,” dodává Nejedlá.

Celkovou proměnu prostředí ve všech zapojených domovech ilustruje i fakt, že na začátku programu umíralo přímo v zařízení 55 % klientů. Na konci programu se toto číslo zvýšilo na 82 % klientů dochovaných přímo v organizaci. Míra terminální hospitalizace tedy klesla skoro o 30 %. [1]

Výstupem je kromě kvantitativních ukazatelů také celková změna kultury na úrovní jednotlivých domovů, ale i zvýšení dostupnosti paliativní péče napříč regiony a založení základů sítě zařízení, která jsou díky ucelenému systému vzdělávání schopna nabyté dovednosti předávat dál. Na pilotní ročník programu navíc už navázal druhý běh, kterým následující dva roky projde dalších patnáct zařízení. Kromě vzdělávání, mentoringu a financí mají možnost spojit se s absolventskými domovy.  Zástupci těch se zapojí do vedení různých stáží a konferencí i pro zájemce z širších řad sociálních zařízení a také do finalizování metodiky, která vzniká pod vedením organizací Sue Ryder a Centrum paliativní péče tak, aby se mohla dobrá praxe rozšířit opravdu plošně.  

O programu Paliativní péče v pobytových sociálních službách pro seniory

Nadační fond Abakus představil program v roce 2020 s cílem postupně budovat síť domovů pro seniory schopnou celistvě pečovat o lidi na konci života v prostředí, na něž jsou zvyklí, a dál získané know-how předávat. Dosud jím prošlo již 15 organizací a v rámci druhého ročníku bylo vybráno dalších 15, dohromady již ze všech krajů České republiky. Zapojení přináší každé organizaci finanční prostředky ve výši až 1,3 milionu korun v kombinaci s dvouletým propracovaným systémem vzdělávání, který vedou odborní partneři programu Centrum paliativní péčeSue Ryder. Pobytová zařízení mohou díky účasti najmout koordinátora paliativní péče, nechat proškolit zaměstnance i vedení a ve spolupráci s mentory zavádět postupy přímo na míru každé organizace. V rámci aktuálního druhého ročníku programu 2023/24 se již uplatňuje dosud vzniklá dobrá praxe, která bude dále rozvíjena do podoby ucelené metodiky. Více včetně seznamů a rozložení grantistů je
k dispozici na abakus.cz/pilotni-program/.

Nadační fond Abakus

Abakus – nadační fond zakladatelů Avastu vznikl v roce 2020 a navazuje na desetileté působení Nadačního fondu Avast. Zaměřuje se na podporu témat jako péče o lidi na konci života, pomoc rodinám dětí a nově mladým dospělým se zdravotním znevýhodněním nebo rozvoj systému vzdělávání. Abakus jako akronym odkazuje na klíčové elementy, s nimiž je nadační fond spojen – název společnosti Avast, jména Pavla Baudiše
a Eduarda Kučery a slovo spolu, které reflektuje misi nadačního fondu založenou na spolupráci. Samotný význam slova Abakus, jímž je počitadlo jako jeden z klíčových nástrojů všech dob a první počítač, odráží technické založení obou zakladatelů i myšlenku hledání účelných řešení dostupných všem. Více na www.abakus.cz.

Sue Ryder

Sue Ryder je veřejně prospěšná organizace zaměřená na téma stáří a důstojnosti. Její služby závisí na podpoře dárců. Od roku 1998 poskytuje Sue Ryder pomoc seniorům a jejich blízkým ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti. Sídlí na Praze 4 a své služby poskytuje jak seniorům v blízkém okolí, tak lidem po celém Česku. Sue Ryder usiluje o to, aby v České republice mohl každý důstojně zestárnout. Více na www.sue-ryder.cz.

Centrum paliativní péče

Centrum paliativní péče je první institucí v České republice, která systematicky buduje zázemí pro rozvoj paliativní péče. Provádí vlastní výzkumy, jejichž výsledky jsou podkladem pro systémová a legislativní opatření umožňující zlepšovat péči o umírající pacienty. Informace, které poskytuje profesionálům ze státní, nestátní
i komerční sféry umožňují lepší komunikaci a rozhodování odborné i laické veřejnosti v oblastech spojených
s koncem života. Více na www.paliativnicentrum.cz.

 

 

Zdroj: Abakus

 

Datum: 17. 3. 2023 | Zobrazeno (63x) | Autor: RedakcePodporujeme také

Dětský domov Korkyně

Pokud chcete děti z dětského domova podpořit finančně, podívejte se zde.

Tomáš Mošnička - šéfredaktor (ret)

Tomáš Mošnička - šéfredaktorvzpěrač - mistr světa ve vzpírání tělesně postižených, handbikerový závodník
www.tomasmosnicka.cz
mosnicka@zijushandicapem.cz

Aktuální rozhovor:

Audiokniha - Ivo Koblasa

Rádi sdílíme z webu mujrozhlas.cz desáté pokračování unikátní série Příběhy sportovců, které je věnováno handicapovanému cyklistovi Ivo Koblasovi. Rodák z Brna je medailista z velkých paralympijských šampionátů. Těžká epilepsie v dětství, náročná operace mozku, nic z toho ho nezastavilo v cestě za ...

více »
Létání ve větrném tunelu pro handicapované

Zrakově postižení, amputáři, vozíčkáři, ale i lidé s intelektuálním handicapem je tu adrenalinový simulátor volného pádu ...

Vstupte »

Nejaktivnější blogeři

Děkujeme generálnímu partnerovi skupině D.I.SEVEN za vřelou podporu!

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN FACILITY
Facility management a podpůrné činnosti. Poskytujeme Náhradní plnění.

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN 
Bezpečnostní služby, PCO, zabezpečení akcí, úklidové ,recepční služby a náhradní plnění.

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN SERVICE
Bezpečnostní služby jako fyzická ostraha nebo vzdálený monitoring. Poskytujeme náhradní plnění.

Překlepy: Lidé náš web hledají také těmito výrazy: hendikep, hendicap, handikep, ...

Důležité odkazy:

Podmínky pro užívání blogu | Mapa stránek | Kontakt

Copyright 2024 | Internetový marketing : Optimalizace pro vyhledávače : Created by VIDIA-DESIGN s.r.o.