I s handicapem lze žít plnohodnotný život a docílit velkých věcí...

V kategoriích níže naleznete články naší redakce.

Buďte i Vy aktivní a založte si svůj blog.

Najděte si lepší práci!.

Přečtěte si nejnovější článek

Přečtěte si články bloggerů.

Příjemnou zábavu!

Žiju s handicapem
v České televizi

Žiju s handicapem v České televizi

Podívejte se na video
o dětském domově Korkyně

Obrazek s videem

Video o dětském domově Orlíček
Přední Chlum

Obrazek s videem

Pečující rodiče jsou vyčerpaní

Nadační fond Avast ve spolupráci s organizací Schola Empirica představuje
v rámci svého programu Spolu do života výsledky výzkumu zaměřeného na potřeby rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním.

Výzkum pokrývá celou řadu témat, největší pozornost je věnována důležitosti a naplněnosti vybraných potřeb rodičů, využívání podpůrných služeb, vnímání překážek v péči o dítě, rodičovským kompetencím
a očekávání rodičů do budoucna. Z analýzy vyplývá, že rodiče dětí s postižením se při péči o svoje potomky potýkají s celou řadou překážek, ať už je to nedostupnost odlehčovacích služeb nebo i pocit izolace plynoucí z neadekvátních reakcí okolí. Průzkum také odhaluje, že pro rodiče je obtížné skloubit péči o dítě a výdělečnou činnost pro finanční zajištění rodiny. Ačkoli se asi 56 % rodičů domnívá, že jejich dítě bude nadále nesamostatné, jen 6 % vidí ideální řešení v ústavní péči a téměř polovina považuje za nejlepší, aby dítě mohlo zůstat v rodině tak dlouho, dokud to bude jen trochu možné.  

Celkově data ukazují, že právě potřeby týkající se odlehčení pro rodiče a jejich fungování mimo povinnosti přímo spjaté s péčí jsou obecně hůře naplněné v porovnání s těmi, které souvisejí se zajištěním dítěte. Čas na odpočinek je nedostatečný u více než 80 % respondentů. Rodiče navíc tuto oblast považují za relativně méně důležitou ve srovnání s potřebami spojenými přímo s péčí o dítě. To ale může vést k vyhoření a úzkosti. Tímto směrem bohužel poukazuje i častá vyčerpanost rodičů a zjištěná vysoká ohroženost depresí. 

Dostupnost informací a podpůrných služeb

Prakticky všechny typy sociálních služeb, které by mohly těmto situacím předejít a  pečujícím rodinám odlehčit od často nepřetržité péče trvající desítky let, jsou vnímány jako málo dostupné. Například odlehčovací služby využívá jen 17 % respondentů. Tři čtvrtiny dotazovaných rodičů pak nikdy nezapojily do péče osobního asistenta. Dvě třetiny rodičů nevyužívají služeb dobrovolníku, neboť tyto služby nejsou v jejich okolí k dispozici. “Z výzkumu je zřejmé, že  o služby, které mohou přímo přispívat k odlehčení a získat pečujícím rodičům čas navíc, by rodiče zájem měli, ale tyto služby jsou často nedostupné. Z našich zkušeností jsou to právě tyto služby, konkrétně pak služby komunitního typu, které umožňují rodinám dětí s postižením žít plnohodnotný život ve svém přirozeném prostředí. Proto se v rámci programu Spolu do života snažíme podporovat organizace, které takové služby přinášejí, rozvíjejí a poskytují o nich informace,” říká Kateřina Kotasová, programová manažerka Nadačního fondu Avast.  Většina rodičů zároveň uvedla, že k zajištění péče o dítě v ideálním rozsahu jim chybí i finance. Kombinace nedostatku informací, zdrojů a omezené dostupnosti konkrétních služeb způsobuje, že jen malá část rodin na služby dosáhne, ačkoli je jejich kvalita celkově hodnocena velmi dobře. 

Největší překážky v péči

Nedostatečné povědomí je spojeno i s jedním z hlavních problémů při péči, kterým je skutečnost, že širší, ale často i úzké okolí neví, jak s dítětem se zdravotním znevýhodněním jednat. Přes 60 % dotazovaných rodičů vnímá tento fakt jako výraznou překážku v péči, která je často připravuje o možnost sociálních kontaktů a může vést až k izolaci. Jako velmi nápomocné a funkční v této situaci se ukazují být školy a školky.  “Určitým pozitivním zjištěním je, že 80 až 90 % rodičů, jejichž děti navštěvují školu nebo školku, vnímá tato zařízení jako vstřícná při zapojení dítěte do výuky a zároveň pro výuku dítěte se speciálními potřebami dobře vybavená. Může to souviset s posilující inkluzí v českém vzdělávacím systému,” uvádí Jaromír Mazák, jeden z realizátorů dotazníkového šetření z organizace Schola Empirica.  

Další bariérou jsou často vlastní schopnosti rodičů dítěti nastavit jasné mantinely. “Přibližně polovina rodičů vnímá své rodičovské kompetence jako nedostatečné v oblasti nastavování hranic a schopnosti dítě ukáznit. Zde by právě mohli využít podporu rozvoje rodičovských dovedností založených na nejnovějších poznatcích vědy, například na metodikách pozitivního rodičovství,” doplňuje Egle Havrdová, ředitelka organizace Schola Empirica.

Očekávání do budoucna

Přes 80 % rodičů má obavy ze chvíle, kdy se o dítě nebudou schopni postarat v rámci rodiny. Asi 56 % rodičů se domnívá, že jejich dítě bude i v budoucnu buď zcela nesamostatné, nebo samostatné jen v menší míře. Přesto jen 6 % rodičů považuje za ideální řešení, aby jejich dítě využívalo ústavní péči, a to i za předpokladu, že by byla kvalitní. Většina rodičů vnímá jako nejlepší variantu, aby dítě i do budoucna zůstalo co nejdéle s nimi (45 %) nebo aby směřovalo do samostatného bydlení s případnou vnější pomocí (32 %). “Program Spolu do života se nyní zaměřuje na rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním do 18 let. Víme ale, že řešení života mladých dospělých za touto věkovou hranicí je bílým místem v systému péče a noční můrou mnoha pečujících rodičů.
V budoucnosti se k tomuto tématu chceme dostat. Nyní se mimo jiné prostřednictvím dvouleté advokační akademie snažíme podporovat organizace, které chtějí systematicky a cíleně prosazovat potřeby rodičů dětí se zdravotním znevýhodněním, a dostat tak klíčová témata na agendu na těch správných místech,”
uzavírá Kotasová. 

info grafika

Vybraná doporučení plynoucí z výzkumu

  • Více akcentovat legitimitu potřeb souvisejících s odlehčením pro rodiče.
  • Posilovat kapacitu služeb, které jsou na odlehčení pro rodiče zaměřeny.
  • Rozvíjet práci s dobrovolníky a systematicky ji podporovat.
  • Posilovat povědomí o potřebách dětí s postižením nebo chronickým onemocněním napříč širokou veřejností.
  • Podporovat programy na posilování rodičovských kompetencí.
  • Zavádět nové formy péče na podporu dospělých osob s postižením, aby mohly žít samostatný život mimo ústavní péči.

Kompletní výsledky výzkumu jsou ke stažení zde.

O programu Spolu do života

Rodiny dětí se zdravotním znevýhodněním by měly mít přístup k informacím a službám, které jim umožní žít běžný život v jejich přirozeném prostředí. Cíle programu vycházejí z přesvědčení, že informovaní a sebevědomí rodiče, kteří vědí, kam se mohou obrátit o pomoc, jsou jádrem péče o děti se zdravotním znevýhodněním. Od roku 2015 proto program se zapojením odborníků mapuje potřeby rodin a nadační fond skrze něj financuje zavádění nových formátů podpůrných i odlehčovacích služeb. Tuto podporu realizuje prostřednictvím spolupráce a organizacemi, které vytvářejí komunity kolem rodin dětí s postižením, přinášejí jim potřebné služby a rozšiřují jejich kompetence a informovanost.

O Nadačním fondu Avast

Nadační fond Avast byl založen v roce 2010. Od svého vzniku využívá finance darované společností Avast a čas i talent, jimiž přispívají její zaměstnanci. Přímo i nepřímo tak podporuje komunity po celém světě a šíří hodnoty, které považuje za důležité pro smysluplný a svobodný život. Mezi hlavní témata, na něž se zaměřuje, patří péče o lidi na konci jejich života, pomoc rodinám dětí s postižením, lepší, účelnější systém vzdělávání a podpora otevřené, občanské společnosti. Avast jako globální lídr v oblasti digitálního zabezpečení a ochrany soukromí využívá každou příležitost společně s nadačním fondem přispět jednotlivcům i komunitám usilujícím o lepší a bezpečnější svět. 

O výzkumu

Dotazníkové šetření proběhlo v únoru a březnu 2020 mezi 1824 rodiči dětí s postižením nebo chronickým onemocněním v České republice. Použitý dotazník navazuje na rešerši zahraniční i české odborné literatury, která je dostupná zde.

 

 

Zdroj: nadacnifond.avast.cz

Datum: 18. 9. 2020 | Zobrazeno (201x) | Autor: RedakcePodporujeme také

Dětský domov Korkyně

Pokud chcete děti z dětského domova podpořit finančně, podívejte se zde.

Tomáš Mošnička - šéfredaktor (ret)

Tomáš Mošnička - šéfredaktorvzpěrač - mistr světa ve vzpírání tělesně postižených, handbikerový závodník
www.tomasmosnicka.cz
mosnicka@zijushandicapem.cz

Onkologický poradce

RSDr. Mgr. Zuzana Němčíková - psycholožka členka české onkologické společnosti - psychologické sekce, psycholožka, lektorka, podplukovnice v záloze
zuznem1@seznam.cz

Aktuální rozhovor:

Jan Hotovec a jeho projekt Asistence navzájem

Před časem nás naše čtenářka informovala o projektu Jana Hotovce. Honzu mnozí znají jako Muže roku Cesty za snem, zároveň jako vášnivého handicapovaného cyklistu, ale především jako strůjce projektu Asistence navzájem. Jan Hotovec kdysi sám hledal asistenta a setkal se osobně s touto problematikou. To ho motivovalo k ...

více »
Rodinné hipoterapie na Praze - západ

Ve středisku doporučené hiporehabilitace ČHS Kamenitý vrch v Černolicích na Praze - západ proběhnou na podzim 2022 víkendové skupinové hipoterapie pro rodiny dětí se specifickými potřebami.

Vstupte »

Nejaktivnější blogeři

Děkujeme generálnímu partnerovi skupině D.I.SEVEN za vřelou podporu!

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN FACILITY
Facility management a podpůrné činnosti. Poskytujeme Náhradní plnění.

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN 
Bezpečnostní služby, PCO, zabezpečení akcí, úklidové ,recepční služby a náhradní plnění.

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN SERVICE
Bezpečnostní služby jako fyzická ostraha nebo vzdálený monitoring. Poskytujeme náhradní plnění.

Překlepy: Lidé náš web hledají také těmito výrazy: hendikep, hendicap, handikep, ...

Důležité odkazy:

Podmínky pro užívání blogu | Mapa stránek | Kontakt

Copyright 2022 | Internetový marketing : Optimalizace pro vyhledávače : Created by VIDIA-DESIGN s.r.o.