I s handicapem lze žít plnohodnotný život a docílit velkých věcí...

V kategoriích níže naleznete články naší redakce.

Buďte i Vy aktivní a založte si svůj blog.

Najděte si lepší práci!.

Přečtěte si nejnovější článek

Přečtěte si články bloggerů.

Příjemnou zábavu!

Žiju s handicapem
v České televizi

Žiju s handicapem v České televizi

Podívejte se na video
o dětském domově Korkyně

Obrazek s videem

Video o dětském domově Orlíček
Přední Chlum

Obrazek s videem

Azimut Handicap Rally

1.

Název, datum a místo konání

Název: „Azimut Handicap Rally“

Datum konání: 25. - 27.10. 2019

Místo konání: Soběšice – Horažďovicko, Sušicko a Strakonicko

                                                                                                                  2.

Pořádající organizace

ÚAMK ČR - AMK INVALIDŮ Plzeň, Bzenecká 5, 323 00  Plzeň

za podpory Plzeňského kraje

3.

Čestné ředitelství

4.

Ředitelství soutěže

Ředitel soutěže:                                             Jaroslav Bednář

Hospodář soutěže:                                         Milada Kulakevičová

Stavba a vedoucí tratě:                                   Ing. Milan Hlaváček         

                                                                    Jaroslav Bednář

Vedoucí JZ a ZZ:                                             Ladislav Záviška

Hlavní rozhodčí:                                              Ing. František Liška

Hlavní časoměřič:                                            Ing. Milan Hlaváček

Ubytování a stravování                                     Hana Lišková,  

                                                                     N.Honzíková

Dětské soutěže:                                                 

5.

Účel soutěže

         „Azimut Handicap Rally“  je pokračováním  dlouholeté soutěže „Bezpečně Jižním Plzeňskem“. Jejím cílem je  zábavnou formou umožnit soutěžícím zdokonalení  v  orientaci na silnicích, ovládání vozidla v provozu a i na uzavřené trati při jízdě zručnosti (JZ). Dále prověření jejich znalostí „ Pravidel silničního provozu“, zdravovědy, poskytování první pomoci a technické zručnosti. Vypsané kategorie mají přispět k integraci zdravotně postižených a  motoristů a jejich rodin  do normálního života a umožnit jim sportovní vyžití.

         Dětské soutěže mají přispět k rozšíření znalostí  dětí všech kategorií v dopravní problematice  a vychovávat tak do budoucna nové ukázněné účastníky silničního provozu.

 

6.

Soutěžní kategorie

Soutěž je vypsána pro dvoučlenné posádky.   Posádka může být doplněna podle počtu míst k sezení ve vozidle o rodinné příslušníky za předpokladu dodržení podmínek pro jejich přepravu ve vozidle.

 

Kategorie A:  - pro zdravotně postižené řidiče nebo spolujezdce

Kategorie B:  - ostatní zdraví motoristé

                           Pořadatelé si  z kapacitních a časových důvodů vyhrazují právo omezit počet přihlášek na 40 posádek. Rozhodující bude v tomto případě datum doručení přihlášky. V opačném případě může pořadatel při malém počtu účastníků  kategorie spojit.  

 

7.

Charakter soutěže

Soutěž se jede  za normálního provozu s výjimkou JZ a ZZ ( jízda zručnosti a zvláštní  zkouška), která se  pojede na uzavřené trati. Soutěžní vozidlo musí splňovat podmínky proprovoz na pozemních komunikacích a posádky jsou povinny dodržovat „Pravidla  silničního provozu“. Soutěž se jede podle  platných „Řádů AOS“ a „Pokynů  ÚAMK  ČR “. Pro posádky, které se takové soutěže účastní poprvé, doporučujeme přečíst si Učebnici a  vyzkoušet si cvičné soutěže na webových stránkách:

www. aoscz.info.

Obtížnost itineráře je přizpůsobena i začátečníkům.

Během pátečního večera proběhne v případě zájmu školení nových posádek, nebou budou vysvětleny problémy trati.

8.

  Trať soutěže

                Soutěž je jednoetapová celkové délce cca 40 km. Trať vede po silnicích 

         I., II.a  III. třídy , místních a účelových  zpevněných komunikacích v  okolí

        Soběšic. Jede se podle itineráře a mapových podkladů, které posádka obdrží 

         dvě minuty  před vlastním startem do  soutěže. Správný průjezd bude           

         kontrolován časovými, průjezdními a tajnými kontrolami. 

         V některých kontrolách bude posádka plnit soutěžní úkoly.

 

Pomůcky potřebné pro soutěž:  pevná podložka, psací potřeby, měřítko, popř. fix a zvýrazňovač

9.

                                                                       Harmonogram soutěže

Pátek

25.10.19

Soběšice

17:00

19:00

příjezd, prezentace a ubytování posádek

 

 

19:00

20:00

večeře

 

 

20:00

 

školení nových posádek, volný program

26.10.19

 

7:00

8:00

Snídaně

přejímka a prezentace dalších posádek

 

 

7:30

8:30

testy z pravidel silničního provozu

 

 

8:40

 

rozprava k soutěži

 

 

9:00

 

 JZ  a ZZ start 1.vozidla do soutěže

 

 

11:30

13:00

dojezd do cíle soutěže

 

 

13:00

 

oběd,   případně ubytování

 

 

14:00

15:00

testy technika, zdravověda atd.

 

 

15:00

 

dětské dopravní soutěže

 

 

17:00

 

vyvěšení výsledků soutěží

 

 

18:00

 

slavnostní vyhlášení výsledků všech soutěží

 

 

19:30

 

večeře

 

 

 

20:00

 

společenský večer s hudbou a tancem

27.10.19

 

8:30

 

snídaně

 

 

9:30

 

přebor AMKI ve střelbě ze vzduchovky

 

 

 9:30

 

 bazén, minigolf

 

 

11:00

12:00

 

Vyhlášení výsledků střelby

Oběd, závěr , odjezd účastníků

 

10.

Hodnocení soutěže a protesty

                                                                                        Podle platných Řádů AOS.

                                                                      11.

                                                                     Ceny

 První tři posádky v každé kategorii obdrží poháry. Věcné ceny obdrží soutěžící dle možnosti pořadatele.

 Pořadatel může podle  možností vyhodnotit  ještě další soutěže

(nejlepší jízda zručnosti, nejlepší ženská posádka, cena útěchy atd.). Jejich vyhlášení proběhne při rozpravě a bude vyvěšeno  na oficiální nástěnce soutěže.

V dětské soutěži získají děti věcné ceny.

 

      12.

Ubytování a stravování

Centrum soutěže  včetně ubytování a stravování je  v hotelu Pod Hořicí v Soběšicích . Hotel je plně bezbariérový včetně výtahů.

Možnost  v krytém bazénu. Bazén je vybaven zařízením pro vozíčkáře.

 

Kategorie A :

Startovné, strava a ubytování od pátku do neděle oběda   ….  600,- Kč/ Posádka 2 osoby

dítě do 15 let                                                                                …....   300,- Kč

 

Kategorie B  startovné, oběd, večeře    1 osoba                    …..   500,- Kč

 

                                                                                         

dítě do 15 let                                                                                    …. .   200,- Kč

 

 

Mimo uvedené varianty je  dále možno zajistit pro kategorii B noclehy a stravování dle požadavku od pátku do neděle (nocleh á 250,-Kč / osoba / noc, snídaně á 50 Kč, oběd a večeře á 100 Kč).                                                                         

13.

Přihlášky a požadavky na stravování a ubytování

Přihláška je součástí těchto propozic a obsahuje i požadavky na ubytování a stravování.

 

Přihlášky zasílejte poštou na adresu : Jaroslav Bednář, Polední 15,  312 00 Plzeň

 

nebo  na e-mailovou adresu:  amkiplzen@seznam.cz

 

( v časové tísni alespoň na telefon 605404513, 704043512)

Tato čísla platí i pro případné dotazy

Závazné přihlášky zasílejte včas. Počet přijatých posádek bude omezen na 40. Při nenaplnění počtu 40 posádek je možnost přihlásit se i u přejímky, ale nespolehejte na to.Při přihlášce před startem vzniká riziko, že pro vás pořadatel nebude schopen zajistit stravu a ubytování. Do soutěže nebude přijato víc jak 40 posádek.

Uzávěrka přihlášek je pátek 11. října 2019

Bez přihlášky do tohoto termínu nebude posádka zaregistrována!

 

14.

Pojištění

Podpisem přihlášky do soutěže soutěžní posádka potvrzuje, že startuje na vlastní nebezpečí a rizika a že souhlasí s pravidly a propozicemi vydanými pořadatelem této soutěže.

Pořadatel má uzavřenou pojistnou smlouvu na škody způsobené třetím osobám v případě neúmyslného zavinění a na odpovědnost za škodu způsobenou při sportovní činnosti : TREND- KOOPERATIVA a.s. pod číslem:  5109155193

 

15.

Závěrečná ustanovení

Soutěžící absolvují soutěž na vlastní náklady. Každá posádka se podpisem přihlášky zavazuje uhradit případné škody způsobené pořadateli nebo třetím osobám. Soutěžící jsou povinni zachovávat bezpečnostní opatření a dbát pokynů pořadatelů a rozhodčích.

Řidič odpovídá za to, že technický stav jeho motorového vozidla vyhovuje platným zákonům a vyhláškám.

Používání mobilních telefonů a občanských radiostanic během soutěže  je  považováno za nesportovní chování a může být rozhodčím postiženo až  diskvalifikací posádky.

Žádáme Vás o dodržování časů uvedených v propozicích soutěže, usnadníte tím práci pořadatelům a urychlíte průběh soutěže.

Pořadatelé si vyhrazují právo změn proti  údajům uvedeným v propozicích. Změny budou oznámeny nejpozději při rozpravě.

 

16.

Poděkování sponzorům

Pořadatelé děkují sponzorům poskytnuté za finanční dary a věcné ceny.

 

17.

Propozice projednal s schválil

     Výbor AMKI  Plzeň  dne :   3.8.2019    Karel Ševčík   – jednatel AMKI

                                                                                        v.r.                      

               ing. František Liška v.r.                             Jaroslav Bednář 

           místopředseda AMKI  Plzeň                               ředitel soutěže

 

Schváleno ÚAMK České republiky dne:

 

Případné dotazy Vám zodpovíme na tel.:, 605 404 513, 704043512  nebo na výše uvedené e-mailové adrese. Viz odst. 13.

                                                                                          

Přihláška ke stažení

 

 Dodatek:

Dodatek 1Dodatek 2

 

 

 

Zpracoval: ret

Zdroj:

Gábina Knapová

Asociace handicapovaných motoristů - Autoklub ČR

tel.: 724 707 754

Datum: 17. 9. 2019 | Zobrazeno (78x) | Autor: RedakcePodporujeme také

Dětský domov Korkyně

Pokud chcete děti z dětského domova podpořit finančně, podívejte se zde.

Tomáš Mošnička - šéfredaktor (ret)

Tomáš Mošnička - šéfredaktorvzpěrač - mistr světa ve vzpírání tělesně postižených, handbikerový závodník
www.tomasmosnicka.cz
mosnicka@zijushandicapem.cz

Onkologický poradce

RSDr. Mgr. Zuzana Němčíková - psycholožka členka české onkologické společnosti - psychologické sekce, psycholožka, lektorka, podplukovnice v záloze
zuznem1@seznam.cz

Aktuální rozhovor:

Jan Hotovec a jeho projekt Asistence navzájem

Před časem nás naše čtenářka informovala o projektu Jana Hotovce. Honzu mnozí znají jako Muže roku Cesty za snem, zároveň jako vášnivého handicapovaného cyklistu, ale především jako strůjce projektu Asistence navzájem. Jan Hotovec kdysi sám hledal asistenta a setkal se osobně s touto problematikou. To ho motivovalo k ...

více »
POJĎ HRÁT FLORBAL!

NESEĎ DOMA A POJĎ HRÁT FLORBAL!

Vstupte »

Nejaktivnější blogeři

Děkujeme generálnímu partnerovi skupině D.I.SEVEN za vřelou podporu!

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN FACILITY
Facility management a podpůrné činnosti. Poskytujeme Náhradní plnění.

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN 
Bezpečnostní služby, PCO, zabezpečení akcí, úklidové ,recepční služby a náhradní plnění.

bezpecnostni-agentura

Bezpečnostní agentura D.I.SEVEN SERVICE
Bezpečnostní služby jako fyzická ostraha nebo vzdálený monitoring. Poskytujeme náhradní plnění.

Překlepy: Lidé náš web hledají také těmito výrazy: hendikep, hendicap, handikep, ...

Důležité odkazy:

Podmínky pro užívání blogu | Mapa stránek | Kontakt

Copyright 2020 | Internetový marketing : Optimalizace pro vyhledávače : Created by VIDIA-DESIGN s.r.o.